Artikelen

De familie van Tiggelen: (onder)zoeken in de 20e en 21e eeuw - Periode 1850 tot heden, C.L. van Tiggelen

.
Gebruikerswaardering:  / 2
ZwakZeer goed 

 

Periode 1850 tot heden, C.L. van Tiggelen

Document: Reünie familie van Tiggelen (Klaaswaal)
Publicatie: c.a. 1987
Archieven: in privé bezit

De plannen tot de reünie waren al een aanleiding voor dhr. Broeders om zijn gegevens op papier te zetten. Dhr. C.L. van Tiggelen gaat hier enthousiast op door met een inventarisatie van ‘de huidige generatie’, ook weer ter ere van de familie reünie. De uitvoering leidde tot het verzamelen van een aantal gegevens over de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en achter-achterkleinkinderen van zijn grootouders Christiaan van Tiggelen en Johanna Hendriks. Hun gezin bestond uit (maar liefst) 13 kinderen en resulteert (natuurlijk) in een uitgebreid nageslacht. In totaal weet dhr. C.L. van Tiggelen zo’n 54 kleinkinderen, 103 achterkleinkinderen en ruim 120 achter-achterkleinkinderen te traceren. Daarmee word de stamboom dus met nog eens meer dan 280 personen aangevuld. In totaal een kleine 500, als we alle aangetrouwde personen ook weer mee tellen.

In het werk voor de reunie worden ook nog wat interessante statistieken opgenomen:
Uit het overzicht betreffende degenen die onder de naam van Tiggelen zijn geboren dan wel onder een andere even respectabele naam, blijkt dat van generatie op generatie het overwicht van de niet-van Tiggelen’s toeneemt en de naam van Tiggelen in de verdrukking raakt.
De van Tiggelen’s maken met een totaal van 98 nog maar ruim 27% van de familie uit; de infiltratie van de andersgenaamden is opgelopen tot 260, ofwel bijna 73%.
Een schier onafwendbare ontwikkeling. Immers in de van Tiggelen-lijn stellen alleen de mannelijke nazaten de naam veilig; bij de vrouwelijke van Tiggelen’s daarentegen krijgen zowel de zonen als dochters een andere naam.
Andere factoren die van invloed (kunnen) zijn blijven hier buiten beschouwing omdat slechts één middel toereikend is om verdere afbrokkeling tegen te gaan en dat is specilisatie. Specialisatie bij de mannelijke van Tiggelen’s in zonen en wel op grote schaal wil het enig effect soreteren, want de ‘anderen’ zitten ook niet stil. Ter compensatie zij opgemerkt dat uit de rest van het overzicht blijkt dat 253 van de 358 familieleden (ofwel ruim 70%) een hoeveelhei van Tiggelen-genen met zich meedragen.